UWAGA
• na terenie Poradni obowiązkowe jest noszenie maseczki (rodzice powinni zabezpieczyć maseczki we własnym zakresie)
• o konieczności zachowania minimum 2 metrowej odległości od innych
• w miarę możliwości, o unikaniu korzystania z wind
• na terenie Poradni z dzieckiem może przebywać tylko jeden opiekun
• na terenie poradni jest zakaz korzystania z toalety

Zostaną Państwo poinformowani o konkretnej dacie i godzinie wizyty. Proszę o bezwzględne stosowanie się do wyznaczonych terminów.

 

W celu dokonania zapisu do Poradni Otolaryngologicznej potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Specjalistycznej Otolaryngologicznej z podanym rozpoznaniem w języku polskim i kodem ICD-10 choroby.

Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG informuje, że od 1.01.2014 wykonuje zabiegi tzn.:
podcięcie wędzidełka języka, usuwanie ciał obcych ze światła ucha, nosa, gardła
i inne.

kontakt: 12 6338398

 

Od 1 września 2012 roku istnieje możliwość wykonania
w naszej Poradni odpłatnych badań słuchu i konsultacji.
Rejestracja pod nr tel. 12 633 83 98

 

Rodzicu podejrzewasz, że Twoje dziecko nie słyszy zgłoś się do naszej Poradni.
Potrafimy i możemy Wam pomóc usłyszeć świat

 

 

Specjalistyczna Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG działa na terenie Krakowa od 50 lat. Jest niepubliczną placówką służby zdrowia- dostępną dla każdego pacjenta. Zapewnia kompleksową diagnostykę i rehabilitację w zakresie słuchu i mowy.
Wczesne wykrycie wady słuchu i podjecie systematycznej, kompleksowej rehabilitacji umożliwi Waszemu dziecku prawidłowy rozwój. Uzyskacie w naszym Ośrodku bezpłatną, fachową opiekę.
Poradnia ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia